Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Wojska Polskiego


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Wojska Polskiego

Patron Wojsko Polskie

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Wojska Polskiego

Żeromskiego 30
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Wojska Polskiego

177885919
Regon 00080312400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Wojska Polskiego znajduje się w miejscowości Mielec pod adresem Żeromskiego 30. Telefon do szkoły to 177885919. Numer faksu: 177885920. Jednostka szkolna działa na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową szkoły podstawowej można odwiedzić pod adresem www.sp3.mielec.pl. Jednostka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00080312400000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Wojska Polskiego naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 571, z czego 260 to uczennice, a 311 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 54 nauczycieli, z czego 45 na pełen etat oraz 9 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 5. Powiat mielecki ma zarejestrowane 62 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 8725 uczniów w powiecie przypada 62 innych szkół podstawowych (140,73 na placówkę), a średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Mielec: 26
  • w gminie Mielec: 26
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa