Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Twoja- Szkoła


Najważniejsze informacje - Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Twoja- Szkoła

Adres Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Twoja- Szkoła

Tańskiego 3
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Twoja- Szkoła

175824014
Strona
Regon 34024169000333
Organ prowadzący CASUS Sp. z o. o

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Twoja- Szkoła mieści się w miejscowości Mielec pod adresem Tańskiego 3 . Nr tel. do liceum to 175824014. Liceum znajduje się na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Stronę www szkoły licealnej można znaleźć pod adresem www.twoja-szkola.pl. Szkoła licealna posiada wpis w rejestrze pod numerem 34024169000333. Jednostka rejestracyjna dla Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Twoja- Szkoła to powiat ziemski.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały również klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Powiat mielecki ma zarejestrowane 24 licea, a województwo podkarpackie - 291. Na 2427 uczniów w powiecie przypada 24 innych jednostek licealnych (101,13 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 136,85 (39823 uczniów na 291 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 1 82,90 % 100,00 %
język polski ustny podstawowy 1 90,00 % 100,00 %
matematyka pisemny podstawowy 1 96,00 % 100,00 %
język angielski pisemny podstawowy 1 99,00 % -
język angielski ustny podstawowy 1 100,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 82,90 % 1 (z 18) 1 (z 18) 1 (z 22) 1 (z 285)
język polski ustny podstawowy 90,00 % 1 (z 18) 1 (z 18) 1 (z 22) 25 (z 284)
matematyka pisemny podstawowy 96,00 % 1 (z 18) 1 (z 18) 1 (z 22) 1 (z 285)
język angielski pisemny podstawowy 99,00 % 1 (z 18) 1 (z 18) 1 (z 22) 1 (z 281)
język angielski ustny podstawowy 100,00 % 1 (z 18) 1 (z 18) 1 (z 22) 1 (z 279)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa