Przedszkole Miejskie Nr 8 W Mielcu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 8 W Mielcu

Adres Przedszkole Miejskie Nr 8 W Mielcu

Tańskiego 5
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 8 W Mielcu

175852772
Regon 18038471300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 8 W Mielcu znajduje się w miejscowości Mielec pod adresem Tańskiego 5. Numer tel. do przedszkola to 175852772. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 18038471300000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce to 198, z czego 96 to dziewczynki, a 102 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 16 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 8. Powiat mielecki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 2667 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (76,2 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 61,67 (37125 dzieci w wieku przedszkolnym na 602 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Mielec: 26
  • w gminie Mielec: 26
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa