Szkoła Podstawowa Nr 2 W Mielcu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2 W Mielcu

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2 W Mielcu

Kościuszki 4
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2 W Mielcu

175863166
Strona
Regon 00080311800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Mielcu znajduje się w miejscowości Mielec pod adresem Kościuszki 4. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 175863166. Nr faksu: 175863166. Instytucja edukacyjna działa na obszarze gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową placówki edukacyjnej można znaleźć pod adresem www.sp2mielec.pl. Instytucja edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00080311800000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Mielcu naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 284, z czego 136 to dziewczynki, a 148 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 26 nauczycieli, z czego 24 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 12. Powiat mielecki ma zarejestrowane 62 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 8725 uczniów w powiecie przypada 62 innych szkół podstawowych (140,73 na placówkę), a średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Mielec: 26
  • w gminie Mielec: 26
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa