Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

Patron Grzegorz Lato

Adres Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

Tańskiego 3
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

177745870
Regon 83136201000000
Organ prowadzący Marek Chamielec, Zbigniew Hariasz

Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego znajduje się w miejscowości Mielec pod adresem Tańskiego 3. Numer tel. do gimnazjum to 177745870. Faks: 177745870. Gimnazjum funkcjonuje na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem zso1.mielec.pl. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 83136201000000. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego to powiat ziemski.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat mielecki ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 4144 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół gimnazjalnych (207,2 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 120,2 (69477 gimnazjalistów na 578 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.61.692.95
20061.421.92.01
2007-3.432.65-0.47
20080.681.571.77
2009-12.34-0.64-5.81
2010-3.540.962.07
20116.121.16.21
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.760.923.6
20064.631.92.54
2007-0.91.120.96
2008-3.630.75-0.07
2009-4.610.91-0.28
2010-6.220.020.66
20116.451.667.14

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa