Szkoła Podstawowa Nr 6


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 6

Patron Żwirko i Wigura

Adres Szkoła Podstawowa Nr 6

Solskiego 8
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 6

175863103
Strona
Regon 00080309300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 6 znajduje się w miejscowości Mielec pod adresem Solskiego 8. Telefon do szkoły to 175863103. Faks: 175863103. Placówka szkolna znajduje się na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy instytucji edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp6.mielec.pl. Jednostka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00080309300000.

Szkoła Podstawowa Nr 6 edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 761, z czego 380 to dziewczynki, a 381 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 61 nauczycieli, z czego 59 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 29,5. Powiat mielecki ma zarejestrowane 62 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 8725 uczniów w powiecie przypada 62 innych szkół podstawowych (140,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Mielec: 26
  • w gminie Mielec: 26
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa