Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Wł. Szafera


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Wł. Szafera

Patron Władysław Szafer

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Wł. Szafera

Kilińskiego 37
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Wł. Szafera

177733020
Strona
Regon 00026825700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Wł. Szafera mieści się w miejscowości Mielec pod adresem Kilińskiego 37. Telefon do szkoły podstawowej to 177733020. Nr fax: 177733025. Jednostka szkolna znajduje się na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.sp1.mielec.pl. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 00026825700000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Wł. Szafera rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających edukację w placówce była równa 424, z czego 223 to dziewczynki, a 201 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 38 nauczycieli, z czego 35 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 11,67. Powiat mielecki ma zarejestrowane 62 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 8725 uczniów w powiecie przypada 62 innych szkół podstawowych (140,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 129,15 (138837 uczniów na 1075 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Mielec: 26
  • w gminie Mielec: 26
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa