Gimnazjum Nr 3


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 3

Patron st. sierż.pilot Stanisław Działowski

Adres Gimnazjum Nr 3

Tańskiego 3
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 3

177745870
Strona
Regon 83047285400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 3 mieści się w miejscowości Mielec pod adresem Tańskiego 3. Telefon do gimnazjum to 177745870. Faks: 177745870. Gimnazjum działa na terytorium gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem zso1.mielec.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 83047285400000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 375, z czego 161 to gimnazjalistki, a 214 to chłopcy. Powiat mielecki ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 4144 uczniów w powiecie przypada 20 innych gimnazjów (207,2 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 120,2 (69477 uczniów na 578 placówek).

Mapa