Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Brzoskwini


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Brzoskwini

Patron Maria Konopnicka

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Brzoskwini

129
Miejscowość Brzoskwinia
Kod pocztowy 32-084
Gmina Zabierzów
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Brzoskwini

122839121
Regon 35654717400000
Organ prowadzący Bogusława Mysiorska-Wolny

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Brzoskwini znajduje się w miejscowości Brzoskwinia pod adresem 129. Telefon do szkoły podstawowej to 122839121. Numer faksu: 122839121. Instytucja szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Zabierzów, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową placówki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.spbrzoskwinia.republika.pl. Szkoła figuruje w rejestrze pod numerem 35654717400000. Jednostka rejestrująca dla Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Brzoskwini to gmina.

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Brzoskwini naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 40, z czego 16 to dziewczynki, a 24 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 2 na pełen etat oraz 11 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,33 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,18. Powiat krakowski ma zarejestrowane 132 szkoły podstawowe, a województwo małopolskie - 1441. Na 17905 uczniów w powiecie przypada 132 innych szkół podstawowych (135,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Brzoskwinia: 1
  • w gminie Zabierzów: 8
  • powiat krakowski: 135
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa