Gimnazjum W Załucznem


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Załucznem

Adres Gimnazjum W Załucznem

84a
Miejscowość Załuczne
Kod pocztowy 34-408
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Załucznem

182639250
Regon 49056163500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Załucznem znajduje się w miejscowości Załuczne pod adresem 84a. Numer telefonu do gimnazjum to 182639250. Numer fax: 182639250. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gimzaluczne.iap.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49056163500000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 114, z czego 53 to uczennice, a 61 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,75. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych placówek gimnazjalnych (136,87 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Załuczne: 1
  • w gminie Czarny Dunajec: 20
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.68-1.08-2.69
20061.22-0.881.1
2007-4.2-1.66-0.77
2008-3.44-2.47-4
2009-2.98-2.35-4.18
2010-5.93-3.05-4.49
2011-7.46-2.4-5.39
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.95-1.90.85
20061.35-1.380.08
2007-1.3-2.74-1.26
2008-3.37-2.18-4.64
2009-4.52-1.99-4.54
2010-4.85-2.38-4.48
2011-3.74-1.84-3.28

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa