Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Patron im.K. P.Tetmajera

Adres Gimnazjum Nr 2

K. P. Tetmajera 100
Miejscowość Ludźmierz
Kod pocztowy 34-471
Gmina Nowy Targ
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

182655311
Regon 49196291600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 znajduje się w miejscowości Ludźmierz pod adresem K. P. Tetmajera 100. Telefon do gimnazjum to 182655311. Nr fax: 182655311. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Nowy Targ, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem gim2-ludzmierz.cba.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 49196291600000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce to 181, z czego 89 stanowiły uczennice, a 92 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 34 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 23 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 0,48. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych szkół gimnazjalnych (136,87 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Ludźmierz: 2
  • w gminie Nowy Targ: 18
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.75-1.080.24
2006-2.7-0.88-1.99
20072.68-1.66-0.24
20082.33-2.47-2.47
2009-2.23-2.35-2.5
2010-0.26-3.05-2.09
2011-0.35-2.4-0.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.46-1.9-0.52
2006-2.12-1.38-1.62
2007-2.39-2.74-2.28
2008-2.6-2.18-2.58
2009-2.25-1.99-2.43
2010-2.7-2.38-2.17
2011-1.8-1.84-2.3

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa