Gimnazjum W Piekielniku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Piekielniku

Patron Kornel Makuszyński

Adres Gimnazjum W Piekielniku

Piekielnik 202
Miejscowość Piekielnik
Kod pocztowy 34-472
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Piekielniku

182639600
Regon 49271896300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Piekielniku mieści się w miejscowości Piekielnik pod adresem Piekielnik 202. Numer tel. do szkoły to 182639600. Fax: 182639014. Gimnazjum ma lokalizację na terenie gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 49271896300000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 126, z czego 67 stanowiły dziewczynki, a 59 stanowili gimnazjaliści. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych gimnazjów (136,87 na placówkę), a średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.31-1.08-2.69
2006-3.59-0.881.1
2007-5.06-1.66-0.77
2008-9.39-2.47-4
2009-6.82-2.35-4.18
2010-8.1-3.05-4.49
2011-3.96-2.4-5.39
Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.05-1.90.85
2006-4.16-1.380.08
2007-2.38-2.74-1.26
2008-8.9-2.18-4.64
2009-3.99-1.99-4.54
2010-7.51-2.38-4.48
2011-5-1.84-3.28

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum