Gimnazjum W Maruszynie Górnej


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Maruszynie Górnej

Adres Gimnazjum W Maruszynie Górnej

Jana Pawła II 29
Miejscowość Maruszyna
Kod pocztowy 34-424
Gmina Szaflary
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Maruszynie Górnej

182756227
Regon 49289698900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Maruszynie Górnej znajduje się w miejscowości Maruszyna pod adresem Jana Pawła II 29. Telefon do szkoły to 182756227. Numer faksu: 182756227. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Szaflary, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.maruszyna.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 49289698900000.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 37, z czego 20 to dziewczynki, a 17 to chłopcy. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych gimnazjów (136,87 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.49-1.08-2.26
20061.34-0.881.1
2007-1.74-1.66-4.52
2008-2.24-2.47-2.75
2009-2.64-2.35-2.49
2010-1.43-3.05-4.9
2011-0.92-2.4-3.93
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.8-1.9-6.06
20067.42-1.38-2.14
2007-5.19-2.74-5.1
20081.5-2.18-3.29
2009-3.81-1.99-2.43
20100.26-2.38-3.95
20110.43-1.84-4.73

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa