Gimnazjum W Witowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Witowie

Patron ks. Leon Musielak

Adres Gimnazjum W Witowie

0 119
Miejscowość Witów
Kod pocztowy 32-512
Gmina Kościelisko
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Witowie

182071726
Regon 49197498300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Witowie znajduje się w miejscowości Witów pod adresem 119. Nr tel. do gimnazjum to 182071726. Nr faksu: 182071726. Szkoła gimnazjalna działa na terenie gminy Kościelisko, powiat tatrzański , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.szkola-witow.cba.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 49197498300000.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 56, z czego 25 stanowiły gimnazjalistki, a 31 stanowili uczniowie. Powiat tatrzański ma zarejestrowane 23 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 2085 uczniów w powiecie przypada 23 innych jednostek gimnazjalnych (90,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 dzieci w wieku gimnazjalnym na 754 placówek).

Mapa