Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Cichem


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Cichem

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Cichem

453A
Miejscowość Ciche
Kod pocztowy 34-407
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Cichem

182658104
Regon 49065711100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Jana Pawła Ii W Cichem mieści się w miejscowości Ciche pod adresem - 453A. Numer telefonu do szkoły to 182658104. Numer fax: 182658104. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum można znaleźć pod adresem www.ciche-gim.webpark.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 49065711100000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 109, z czego 57 stanowiły gimnazjalistki, a 52 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 15 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,27. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych placówek gimnazjalnych (136,87 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ciche: 4
  • w gminie Czarny Dunajec: 20
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa