Gimnazjum W Ratułowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Ratułowie

Patron ks. prof. Józef Tischner

Adres Gimnazjum W Ratułowie

159
Miejscowość Ratułów
Kod pocztowy 34-407
Gmina Czarny Dunajec
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Ratułowie

182658273
Regon 12098927400002
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Ratułowie mieści się w miejscowości Ratułów pod adresem 159. Numer tel. do szkoły to 182658273. Fax: 182658273. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Czarny Dunajec, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 12098927400002.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 51, z czego 23 stanowiły gimnazjalistki, a 28 to chłopcy. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 52 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 7117 uczniów w powiecie przypada 52 innych jednostek gimnazjalnych (136,87 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2009-3.97-2.35-4.18
2010-1.26-3.05-4.49
2011-2.04-2.4-5.39
Rok Szkoła Gmina Powiat
2009-8.1-1.99-4.54
2010-5.29-2.38-4.48
20113.3-1.84-3.28

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa