Gimnazjum Nr 1 Im.fleszarowej Muskat


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 Im.fleszarowej Muskat

Patron Stanisława Fleszerowa Muskat

Adres Gimnazjum Nr 1 Im.fleszarowej Muskat

Szkolna 2
Miejscowość Koło
Kod pocztowy 62-600
Gmina miasto Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 Im.fleszarowej Muskat

632610250
Strona
Regon 31102368700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 Im.fleszarowej Muskat znajduje się w miejscowości Koło pod adresem Szkolna 2. Numer telefonu do szkoły to 632610250. Numer fax: 632610250. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gim1kolo.szkolnastrona.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 31102368700000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 370, z czego 173 stanowiły uczennice, a 197 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 34 nauczycieli, z czego 29 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 5,8. Powiat kolski ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo wielkopolskie - 694. Na 3009 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół gimnazjalnych (136,77 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Koło: 13
  • w gminie Koło: 13
  • powiat kolski: 51
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.590.962.78
20061.380.72.98
20073.931.852.65
20086.30.992.46
20094.380.123.46
20102.8-0.290.22
20112.31-1.572.73
Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.932.665.42
20064.931.663
20073.163.953.35
20086.223.491.98
20094.642.532.03
20103.030.673.18
20115.281.270.23

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum