Gimnazjum Im. Orła Białego W Powierciu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Orła Białego W Powierciu

Patron Orzeł Biały

Adres Gimnazjum Im. Orła Białego W Powierciu

3
Miejscowość Powiercie
Kod pocztowy 62-600
Gmina Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Orła Białego W Powierciu

632728525
Regon 31111776700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Orła Białego W Powierciu znajduje się w miejscowości Powiercie pod adresem 3. Nr tel. do gimnazjum to 632728525. Numer faksu: 632728525. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zspowiercie.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 31111776700000.

Nauka w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 73, z czego 36 to uczennice, a 37 stanowili chłopcy. Powiat kolski ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo wielkopolskie - 694. Na 3009 uczniów w powiecie przypada 22 innych placówek gimnazjalnych (136,77 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.170.960.7
20068.180.71.22
20075.41.853.11
2008-2.620.99-0.21
2009-0.340.12-0.66
20100.96-0.29-0.2
2011-0.72-1.57-1.27
Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.072.662.23
20062.931.660.02
2007-2.733.95-3.88
20083.463.491.11
2009-1.332.530.49
20104.850.673
2011-5.241.27-2.11

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa