Gimnazjum W Zespole Szkolno-gimnazjalnym W Brudzewie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym W Brudzewie

Patron 0

Adres Gimnazjum W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym W Brudzewie

Powstańców Wielkopolskich 35
Miejscowość Brudzew
Kod pocztowy 62-720
Gmina Brudzew
Powiat turecki
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym W Brudzewie

632800050
Regon 31108491500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Zespole Szkolno-gimnazjalnym W Brudzewie mieści się w miejscowości Brudzew pod adresem Powstańców Wielkopolskich 35. Nr tel. do gimnazjum to 632800050. Nr faksu: 632800054. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Brudzew, powiat turecki , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 31108491500000.

Pobieranie nauki w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 244, z czego 124 stanowiły dziewczynki, a 120 stanowili chłopcy. Powiat turecki ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 2819 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół gimnazjalnych (187,93 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.261.32-0.26
2006-2.190.34-2.19
2007-2.942.18-2.94
2008-4.660.55-4.66
2009-1.98-0.27-1.98
2010-1.99-1.06-1.99
20112.16-0.682.16
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.931.72.93
2006-1.20.99-1.2
2007-2.351.64-2.35
2008-2.620.93-2.62
2009-1.020.53-1.02
2010-3.78-1.26-3.78
2011-0.95-0.16-0.95

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa