Gimnazjum W Dębach Szlacheckich


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Dębach Szlacheckich

Adres Gimnazjum W Dębach Szlacheckich

Dęby Szlacheckie 54
Miejscowość Dęby Szlacheckie
Kod pocztowy 62-613
Gmina Osiek Mały
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Dębach Szlacheckich

632622487
Regon 31108220100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Dębach Szlacheckich znajduje się w miejscowości Dęby Szlacheckie pod adresem Dęby Szlacheckie 54. Numer tel. do szkoły to 632622487. Numer faksu: 632622487. Jednostka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Osiek Mały, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 31108220100000.

Pobieranie nauki w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 144, z czego 69 to dziewczynki, a 75 to gimnazjaliści. Powiat kolski ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo wielkopolskie - 694. Na 3009 uczniów w powiecie przypada 22 innych gimnazjów (136,77 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.960.96-1.86
20069.360.78.33
20071.511.852.83
2008-0.370.990.42
20090.180.121.66
20100.66-0.29-3.41
2011-3.28-1.57-2.33
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.412.66-2.26
2006-2.391.662.14
20071.013.954.48
20081.763.49-0.25
2009-2.322.530.94
2010-3.140.67-6.94
2011-3.131.27-1.66

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum