Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Patron Polscy Olimpijczycy

Adres Gimnazjum Nr 2

Kolejowa 5
Miejscowość Koło
Kod pocztowy 62-600
Gmina miasto Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

632610567
Regon 31102369300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 znajduje się w miejscowości Koło pod adresem Kolejowa 5. Nr tel. do gimnazjum to 632610567. Numer faksu: 632610567. Gimnazjum znajduje się na terenie gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.olimpijczyk.az.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 31102369300000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczących się w placówce to 402, z czego 189 stanowiły gimnazjalistki, a 213 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 43 nauczycieli, z czego 41 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 20,5. Powiat kolski ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo wielkopolskie - 694. Na 3009 uczniów w powiecie przypada 22 innych jednostek gimnazjalnych (136,77 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Koło: 13
  • w gminie Koło: 13
  • powiat kolski: 51
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.40.962.78
20062.220.72.98
20072.471.852.65
2008-0.930.992.46
20091.190.123.46
20101.98-0.290.22
2011-0.39-1.572.73
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.032.665.42
20060.041.663
20070.383.953.35
2008-0.493.491.98
2009-2.142.532.03
20100.840.673.18
2011-1.231.270.23

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum