Gimnazjum W Krzymowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Krzymowie

Patron im. Papieża Jana Pawła II

Adres Gimnazjum W Krzymowie

Główna 1
Miejscowość Krzymów
Kod pocztowy 62-513
Gmina Krzymów
Powiat koniński
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Krzymowie

632413575
Regon 30215685000002
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Krzymowie mieści się w miejscowości Krzymów pod adresem Główna 1. Nr tel. do gimnazjum to 632413575. Nr fax: 632413575. Placówka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Krzymów, powiat koniński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 30215685000002.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 171, z czego 86 to gimnazjalistki, a 85 to gimnazjaliści. Powiat koniński ma zarejestrowane 25 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 4518 uczniów w powiecie przypada 25 innych placówek gimnazjalnych (180,72 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.31-0.83-2.38
2006-7.39-1.91-5.37
2007-3.9-2.62-4.73
2008-6.21-0.78-3.53
2009-3.34-2.16-1.39
2010-4.73-2.93-2.81
2011-4.97-1.68-4.22
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.11-0.04-0.9
2006-2.59-1.03-1.64
2007-3.25-1.79-4.31
2008-0.58-0.570.65
2009-3.29-1.92-1.19
20100.03-2.9-0.57
20110.52-0.21-0.14

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa