Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja

Adres Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja

Jakubowskiego 10
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja

243648750
Regon 30087914101405
Organ prowadzący TEB Edukacja sp. z o.o.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja mieści się w miejscowości Płock pod adresem Jakubowskiego 10. Telefon do placówki to 243648750. Fax: 242620532. Placówka znajduje się na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Stronę www placówki znajdziemy pod adresem www.teb.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 30087914101405. Organ rejestrujący dla Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja to miasto na prawach powiatu.

Powiat płock ma zarejestrowane 62 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 637 uczniów w powiecie przypada 62 innych placówek edukacyjnych (10,27 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,16 (14042 wychowanków na 1721 placówek).

Mapa