Gimnazjum Nr 2 W Mielcu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2 W Mielcu

Adres Gimnazjum Nr 2 W Mielcu

Grunwaldzka 7
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2 W Mielcu

177884280
Strona
Regon 83044749000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 W Mielcu znajduje się w miejscowości Mielec pod adresem Grunwaldzka 7. Numer telefonu do gimnazjum to 177884280. Faks: 177884281. Placówka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową gimnazjum znajdziemy pod adresem www.gim2.mielec.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 83044749000000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 647, z czego 349 stanowiły uczennice, a 298 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 62 nauczycieli, z czego 53 na pełen etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5,89. Powiat mielecki ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 4144 uczniów w powiecie przypada 20 innych placówek gimnazjalnych (207,2 na placówkę), a średnia w województwie to 120,2 (69477 dzieci w wieku gimnazjalnym na 578 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Mielec: 26
  • w gminie Mielec: 26
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa