Niepubliczne Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum

Adres Niepubliczne Gimnazjum

KOŚCIUSZKI 4
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Gimnazjum

175836333
Regon 18024637100000
Organ prowadzący BOŻENA BURDA I MARTA STĘPIEŃ

Niepubliczne Gimnazjum znajduje się w miejscowości Mielec pod adresem KOŚCIUSZKI 4. Numer tel. do szkoły to 175836333. Nr faksu: 175836333. Szkoła gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem WWW.NIEP-GIM.MIELEC.PL. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 18024637100000. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczne Gimnazjum to gmina.

Edukacja w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat mielecki ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 4144 uczniów w powiecie przypada 20 innych jednostek gimnazjalnych (207,2 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 120,2 (69477 uczniów na 578 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20106.180.962.07
20119.731.16.21
Rok Szkoła Gmina Powiat
20103.280.020.66
201110.241.667.14

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum