Przedszkole Miejskie Nr 13 W Mielcu


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 13 W Mielcu

Adres Przedszkole Miejskie Nr 13 W Mielcu

Łukasiewicza 1
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 13 W Mielcu

175862177
Regon 18038475900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 13 W Mielcu znajduje się w miejscowości Mielec pod adresem Łukasiewicza 1. Numer tel. do przedszkola to 175862177. Przedszkole znajduje się na obszarze gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 18038475900000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 107, z czego 68 stanowiły uczennice, a 39 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,67. Powiat mielecki ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo podkarpackie - 602. Na 2667 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (76,2 na placówkę), a średnia w województwie to 61,67 (37125 przedszkolaków na 602 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Mielec: 26
  • w gminie Mielec: 26
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa