Gimnazjum Nr 1 W Mielcu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 W Mielcu

Adres Gimnazjum Nr 1 W Mielcu

BIERNACKIEGO 6
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 W Mielcu

175862714
Regon 83044728200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 W Mielcu mieści się w miejscowości Mielec pod adresem BIERNACKIEGO 6. Numer telefonu do gimnazjum to 175862714. Faks: 175830320. Gimnazjum mieści się na obszarze gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gim1mielec.pl. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 83044728200000.

Pobieranie nauki w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 198, z czego 101 stanowiły gimnazjalistki, a 97 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 28 nauczycieli, z czego 12 w pełnym wymiarze godzin oraz 16 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,75. Powiat mielecki ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 4144 uczniów w powiecie przypada 20 innych jednostek gimnazjalnych (207,2 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 120,2 (69477 dzieci w wieku gimnazjalnym na 578 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Mielec: 26
  • w gminie Mielec: 26
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa