Gimnazjum Nr 4 W Mielcu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 4 W Mielcu

Adres Gimnazjum Nr 4 W Mielcu

Łąkowa 6
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-303
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 4 W Mielcu

177881900
Regon 83044711200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 4 W Mielcu znajduje się w miejscowości Mielec pod adresem Łąkowa 6. Numer telefonu do gimnazjum to 177881900. Numer faksu: 177881900. Szkoła gimnazjalna działa na terytorium gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem gim4.mielec.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 83044711200000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 307, z czego 149 to uczennice, a 158 to uczniowie. Powiat mielecki ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 4144 uczniów w powiecie przypada 20 innych jednostek gimnazjalnych (207,2 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 120,2 (69477 dzieci w wieku gimnazjalnym na 578 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.291.692.95
20062.61.92.01
20072.492.65-0.47
20082.871.571.77
20090.71-0.64-5.81
20103.570.962.07
20112.771.16.21
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.450.923.6
20060.461.92.54
20072.81.120.96
20083.480.75-0.07
20094.030.91-0.28
20104.920.020.66
20114.731.667.14

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa