Zespół Szkół W Przecławiu - Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół W Przecławiu - Gimnazjum

Patron Ks. Jerzy Popiełuszko

Adres Zespół Szkół W Przecławiu - Gimnazjum

Zielona 39a
Miejscowość Przecław
Kod pocztowy 39-320
Gmina Przecław
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkół W Przecławiu - Gimnazjum

177747316
Regon 83044611800000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Szkół W Przecławiu - Gimnazjum mieści się w miejscowości Przecław pod adresem Zielona 39a. Numer tel. do gimnazjum to 177747316. Faks: 177747316. Jednostka gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Przecław, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem zsprzeclaw.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 83044611800000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 396, z czego 205 stanowiły dziewczynki, a 191 stanowili chłopcy. Powiat mielecki ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 4144 uczniów w powiecie przypada 20 innych jednostek gimnazjalnych (207,2 na placówkę), a średnia w województwie to 120,2 (69477 dzieci w wieku gimnazjalnym na 578 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.821.69-1.82
2006-2.931.9-2.93
2007-2.452.65-2.45
20081.431.571.43
20090.9-0.640.9
2010-2.60.96-2.6
2011-1.811.1-1.81
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.850.92-2.85
2006-0.91.9-0.9
2007-2.861.12-2.86
2008-0.90.75-0.9
20093.230.913.23
2010-2.250.02-2.25
2011-0.641.66-0.64

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa