Publiczne Gimnazjum W Wadowicach Górnych


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Wadowicach Górnych

Adres Publiczne Gimnazjum W Wadowicach Górnych

Wadowice Górne 133E
Miejscowość Wadowice Górne
Kod pocztowy 39-308
Gmina Wadowice Górne
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Wadowicach Górnych

146661020
Regon 83044904500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Wadowicach Górnych znajduje się w miejscowości Wadowice Górne pod adresem Wadowice Górne 133E. Telefon do gimnazjum to 146661020. Nr fax: 146661020. Jednostka gimnazjalna działa na terenie gminy Wadowice Górne, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.pgwg.oz.pl. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 83044904500000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 304, z czego 144 to dziewczynki, a 160 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 31 nauczycieli, z czego 25 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4,17. Powiat mielecki ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 4144 uczniów w powiecie przypada 20 innych jednostek gimnazjalnych (207,2 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 120,2 (69477 dzieci w wieku gimnazjalnym na 578 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Wadowice Górne: 2
  • w gminie Wadowice Górne: 7
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.911.69-1.91
2006-1.771.9-1.77
20070.942.650.94
2008-1.641.57-1.64
2009-5.12-0.64-5.12
2010-2.680.96-2.68
2011-4.281.1-4.28
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.540.92-3.54
2006-0.711.9-0.71
2007-0.071.12-0.07
20080.530.750.53
200900.910
2010-3.150.02-3.15
2011-11.66-1

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa