Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Mielcu


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Mielcu

Adres Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Mielcu

Biernackiego 6
Miejscowość Mielec
Kod pocztowy 39-300
Gmina miasto Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Mielcu

175835411
Regon 69032328900060
Organ prowadzący Janusz Kotarba

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Mielcu znajduje się w miejscowości Mielec pod adresem Biernackiego 6. Numer tel. do szkoły to 175835411. Numer fax: 175835411. Szkoła licealna działa na obszarze gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową szkoły licealnej znajdziemy pod adresem www.msb.mielec.pl. Szkoła licealna figuruje w rejestrze pod numerem 69032328900060. Organ rejestrujący dla Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Mielcu to powiat ziemski.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Powiat mielecki ma zarejestrowane 24 licea, a województwo podkarpackie - 291. Na 2427 uczniów w powiecie przypada 24 innych placówek licealnych (101,13 na placówkę), a średnia w województwie to 136,85 (39823 uczniów na 291 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 7 32,90 % 43,00 %
język polski pisemny podstawowy 7 56,50 % 43,00 %
język polski ustny podstawowy 7 79,30 % 43,00 %
język angielski pisemny podstawowy 7 71,60 % -
język angielski ustny podstawowy 7 73,80 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 32,90 % 14 (z 18) 14 (z 18) 18 (z 22) 217 (z 285)
język polski pisemny podstawowy 56,50 % 6 (z 18) 6 (z 18) 7 (z 22) 81 (z 285)
język polski ustny podstawowy 79,30 % 2 (z 18) 2 (z 18) 4 (z 22) 99 (z 284)
język angielski pisemny podstawowy 71,60 % 5 (z 18) 5 (z 18) 5 (z 22) 60 (z 281)
język angielski ustny podstawowy 73,80 % 3 (z 18) 3 (z 18) 3 (z 22) 53 (z 279)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa