Publiczne Gimnazjum W Woli Mieleckiej Imienia Józefa Maksymiliana Ossolińskiego


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Woli Mieleckiej Imienia Józefa Maksymiliana Ossolińskiego

Patron Józef Maksymilian Ossoliński

Adres Publiczne Gimnazjum W Woli Mieleckiej Imienia Józefa Maksymiliana Ossolińskiego

406
Miejscowość Wola Mielecka
Kod pocztowy 39-300
Gmina Mielec
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Woli Mieleckiej Imienia Józefa Maksymiliana Ossolińskiego

175280430
Regon 83120184400000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Woli Mieleckiej Imienia Józefa Maksymiliana Ossolińskiego znajduje się w miejscowości Wola Mielecka pod adresem 406. Telefon do gimnazjum to 175280430. Numer faksu: 172830430. Gimnazjum znajduje się na obszarze gminy Mielec, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.wolam.internetdsl.pl/. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 83120184400000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 232, z czego 111 to uczennice, a 121 to chłopcy. Powiat mielecki ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 4144 uczniów w powiecie przypada 20 innych placówek gimnazjalnych (207,2 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 120,2 (69477 uczniów na 578 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.071.693.68
20065.011.94.09
200714.362.654.08
20083.341.574.06
20094.09-0.642.86
20102.240.961.77
2011-4.591.10.62
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.470.923.67
200614.411.94.21
200712.991.124
20087.410.753.96
20091.820.914.21
201012.930.022.18
2011-3.051.662.19

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa