Gimnazjum Specjalne Zsbm


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Zsbm

Adres Gimnazjum Specjalne Zsbm

Kilińskiego 2
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Zsbm

876102039
Regon 00622745000088
Organ prowadzący Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Gimnazjum Specjalne Zsbm znajduje się w miejscowości Ełk pod adresem Kilińskiego 2. Nr tel. do gimnazjum to 876102039. Numer fax: 876213474. Szkoła gimnazjalna działa na terenie gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest organizacje wyznaniowe. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00622745000088. Organ rejestracyjny dla Gimnazjum Specjalne Zsbm to powiat ziemski.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 21, z czego 2 to gimnazjalistki, a 19 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 9 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,67 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 0,56. Powiat ełcki ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2997 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (157,74 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Ełk: 21
  • w gminie Ełk: 21
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa