Gimnazjum Nr 3 Im. Kard. Stefana Wyszyńskiego


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 3 Im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Patron Kard. Stefan Wyszyński

Adres Gimnazjum Nr 3 Im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Piwnika Ponurego 1
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 3 Im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

876214815
Strona
Regon 51088264300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 3 Im. Kard. Stefana Wyszyńskiego znajduje się w miejscowości Ełk pod adresem Piwnika Ponurego 1. Numer telefonu do szkoły to 876214815. Numer fax: 876214815. Gimnazjum funkcjonuje na terenie gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.g3.elk.edu.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 51088264300000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 386, z czego 184 stanowiły dziewczynki, a 202 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 36 nauczycieli, z czego 35 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 35. Powiat ełcki ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2997 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (157,74 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 dzieci w wieku gimnazjalnym na 307 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ełk: 21
  • w gminie Ełk: 21
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20056.521.274.27
20063.710.624.04
20072.15-0.53-1.46
20081.280.04-1.48
20093.83-1.43-1.78
2010-0.76-0.13-0.82
20113.130.1-2.47
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.04-0.641.46
20065.38-0.733.03
20073.32-0.87-2.06
2008-0.68-1.26-3.74
20097.4-2.25-3.33
20103.43-0.62-1.43
2011-2.95-0.13-3.34

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum