Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron im. Jana Bytnara ps. "Rudy"

Adres Gimnazjum

Lipowa 5
Miejscowość Nowa Wieś Ełcka
Kod pocztowy 19-300
Gmina Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

876197417
Strona
Regon 51089082600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum znajduje się w miejscowości Nowa Wieś Ełcka pod adresem Lipowa 5. Numer tel. do gimnazjum to 876197417. Numer fax: 876197417. Gimnazjum działa na terytorium gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.nwe.strefa.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 51089082600000.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 156, z czego 69 to uczennice, a 87 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 23 nauczycieli, z czego 16 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,29. Powiat ełcki ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2997 uczniów w powiecie przypada 19 innych gimnazjów (157,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,87 (46316 gimnazjalistów na 307 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Nowa Wieś Ełcka: 1
  • w gminie Ełk: 4
  • powiat ełcki: 35
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.011.27-0.92
2006-6.560.62-1.86
2007-3.57-0.53-0.74
2008-2.180.040.44
2009-1.63-1.43-2.6
20100.75-0.132.32
20111.720.11.37
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.32-0.64-1.79
2006-7.29-0.73-2.64
2007-2.11-0.871.67
2008-3.82-1.26-0.58
2009-3.25-2.25-2.53
2010-1.7-0.620.85
20113.77-0.132.01

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa