Gimnazjum Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Stradunach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Stradunach

Patron Marszałek Józef Piłsudski

Adres Gimnazjum Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Stradunach

Kościuszki 40
Miejscowość Straduny
Kod pocztowy 19-300
Gmina Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Stradunach

876196690
Strona
Regon 51945677000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Stradunach mieści się w miejscowości Straduny pod adresem Kościuszki 40. Nr tel. do szkoły to 876196690. Numer faksu: 876196690. Placówka gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zssstraduny.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 51945677000000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 71, z czego 34 to dziewczynki, a 37 stanowili uczniowie. Powiat ełcki ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2997 uczniów w powiecie przypada 19 innych gimnazjów (157,74 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.761.27-0.92
2006-4.630.62-1.86
2007-4.65-0.53-0.74
20083.130.040.44
2009-0.48-1.43-2.6
2010-0.45-0.132.32
20110.010.11.37
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.75-0.64-1.79
2006-3.79-0.73-2.64
20070.6-0.871.67
20081.12-1.26-0.58
2009-0.22-2.25-2.53
2010-4.79-0.620.85
20111.07-0.132.01

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa