Powiatowe Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Powiatowe Gimnazjum Nr 1

Adres Powiatowe Gimnazjum Nr 1

Koszykowa 1
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Powiatowe Gimnazjum Nr 1

876204332
Strona
Regon 51945834900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Powiatowe Gimnazjum Nr 1 znajduje się w miejscowości Ełk pod adresem Koszykowa 1. Numer tel. do szkoły to 876204332. Numer faksu: 876204332. Gimnazjum mieści się na terenie gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę www gimnazjum można odwiedzić pod adresem zs3.elk.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 51945834900000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki egzaminu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat ełcki ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2997 uczniów w powiecie przypada 19 innych placówek gimnazjalnych (157,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,87 (46316 gimnazjalistów na 307 placówek).

Mapa

gimnazjum