Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych

Matejki 1
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Dla Dorosłych

876217878
Strona
Regon 51954892800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Ełk pod adresem Matejki 1. Nr tel. do gimnazjum to 876217878. Numer faksu: 876217878. Gimnazjum mieści się na terenie gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.ckpiu.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 51954892800000.

Nauka w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 93, z czego 27 stanowiły gimnazjalistki, a 66 stanowili uczniowie. Powiat ełcki ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2997 uczniów w powiecie przypada 19 innych gimnazjów (157,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2007-21.93-0.53-1.46
2008-19.960.04-1.48
2009-25.37-1.43-1.78
2010-20-0.13-0.82
2011-23.080.1-2.47
Rok Szkoła Gmina Powiat
2007-21.26-0.87-2.06
2008-20.71-1.26-3.74
2009-22.27-2.25-3.33
2010-23.37-0.62-1.43
2011-20.14-0.13-3.34

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa