Technikum Nr 3


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 3

Adres Technikum Nr 3

Koszykowa 1
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 3

876204332
Regon 51948078000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 3 znajduje się w miejscowości Ełk pod adresem Koszykowa 1. Numer telefonu do szkoły to 876204332. Faks: 876204332. Technikum działa na terytorium gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły średniej technicznej odwiedzimy pod adresem zs3.elk.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 51948078000000.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 230, z czego 122 to słuchaczki, a 108 to uczniowie. Powiat ełcki ma zarejestrowane 11 szkoł technicznych, a województwo warmińsko-mazurskie - 127. Na 1657 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół średnich technicznych (150,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 170,28 (21626 słuchaczy na 127 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr