Gimnazjum Nr 14


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 14

Adres Gimnazjum Nr 14

3-go Maja 4
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 14

243645920
Regon 14251477200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 14 mieści się w miejscowości Płock pod adresem 3-go Maja 4. Numer tel. do szkoły to 243645920. Nr fax: 243645930. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.jagiellonka.plock.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 14251477200000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty testu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 163, z czego 90 stanowiły dziewczynki, a 73 stanowili gimnazjaliści. Powiat płock ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3812 uczniów w powiecie przypada 19 innych gimnazjów (200,63 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Mapa

gimnazjum