I Gimnazjum Pul


Najważniejsze informacje - I Gimnazjum Pul

Patron Emilii Plater

Adres I Gimnazjum Pul

3 MAJA 18
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon I Gimnazjum Pul

242647235
Regon 61022694700095
Organ prowadzący PŁOCKI UNIWERSYTET LUDOWY IM. WINCENTEGO WITOSA

I Gimnazjum Pul mieści się w miejscowości Płock pod adresem 3 MAJA 18. Numer telefonu do gimnazjum to 242647235. Numer faksu: 242647235. Placówka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.pulgimnazjum.edu.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 61022694700095. Jednostka rejestracyjna dla I Gimnazjum Pul to gmina.

Pobieranie nauki w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat płock ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3812 uczniów w powiecie przypada 19 innych gimnazjów (200,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2011-1.27-0.31-0.31
Rok Szkoła Gmina Powiat
2011-9.3-0.67-0.67

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum