Futura - Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Futura - Gimnazjum Dla Dorosłych

Adres Futura - Gimnazjum Dla Dorosłych

Królewiecka 22
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Futura - Gimnazjum Dla Dorosłych

243665295
Strona
Regon 14146523800316
Organ prowadzący Futura Edukacja Sp. z o.o.

Futura - Gimnazjum Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Płock pod adresem Królewiecka 22. Numer tel. do gimnazjum to 243665295. Nr faksu: 243669597. Szkoła gimnazjalna działa na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Stronę www jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.futura.edu.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 14146523800316. Instytucja rejestracyjna dla Futura - Gimnazjum Dla Dorosłych to miasto na prawach powiatu.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat płock ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3812 uczniów w powiecie przypada 19 innych placówek gimnazjalnych (200,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Mapa