Gimnazjum Specjalne Nr 7


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 7

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 7

Harcerza Antolka Gradowskiego 24
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Nr 7

243647014
Regon 61104451000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Specjalne Nr 7 mieści się w miejscowości Płock pod adresem Harcerza Antolka Gradowskiego 24. Numer telefonu do gimnazjum to 243647014. Fax: 243647019. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 61104451000000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 101, z czego 36 to uczennice, a 65 to chłopcy. Powiat płock ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3812 uczniów w powiecie przypada 19 innych jednostek gimnazjalnych (200,63 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Mapa