Gimnazjum Nr 6 Im. Prof. Wł. Szafera


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 6 Im. Prof. Wł. Szafera

Patron prof. Wł. Szafer

Adres Gimnazjum Nr 6 Im. Prof. Wł. Szafera

Jachowicza 20
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 6 Im. Prof. Wł. Szafera

243668700
Regon 61104429500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 6 Im. Prof. Wł. Szafera znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Jachowicza 20. Numer telefonu do gimnazjum to 243668700. Nr fax: 243668701. Gimnazjum znajduje się na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.gim6.edu.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 61104429500000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 603, z czego 326 to dziewczynki, a 277 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 56 nauczycieli, z czego 47 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,22. Powiat płock ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3812 uczniów w powiecie przypada 19 innych szkół gimnazjalnych (200,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.68-1.29-1.29
20060.56-0.47-0.47
20073.93-2.14-2.14
20080.74-2.31-2.31
20097.17-2.28-2.28
20106.4-1.05-1.05
20118.45-0.31-0.31
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.62-2.32-2.32
20060.71-0.36-0.36
20071.05-2.44-2.44
20083.19-1.19-1.19
20096.97-1.59-1.59
20105.11-1.97-1.97
20117.59-0.67-0.67

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa