Technikum Zawodowe Spółki "technik"


Najważniejsze informacje - Technikum Zawodowe Spółki "Technik"

Adres Technikum Zawodowe Spółki "Technik"

3 Maja 16
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Zawodowe Spółki "Technik"

242627255
Regon 61036806700030
Organ prowadzący "Technik" Spółka z o.o.

Technikum Zawodowe Spółki "technik" znajduje się w miejscowości Płock pod adresem 3 Maja 16. Numer telefonu do technikum to 242627255. Numer fax: 242627255. Technikum funkcjonuje na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Stronę www technicznej szkoły ponadgimnazjalnej znajdziemy pod adresem szkolatechnik.eu. Technikum znajduje się w rejestrze pod numerem 61036806700030. Jednostka rejestracyjna dla Technikum Zawodowe Spółki "technik" to miasto na prawach powiatu.

Uczeń technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 2891 uczniów w powiecie przypada 20 innych techników (144,55 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 179,98 (60832 uczniów na 338 placówek).

Mapa