Technikum Zaoczne Spółki "technik"


Najważniejsze informacje - Technikum Zaoczne Spółki "Technik"

Adres Technikum Zaoczne Spółki "Technik"

3 Maja 16
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Zaoczne Spółki "Technik"

242627255
Regon 61036806700070
Organ prowadzący "Technik" Sp. z o.o.

Technikum Zaoczne Spółki "technik" znajduje się w miejscowości Płock pod adresem 3 Maja 16. Numer tel. do szkoły to 242627255. Nr faksu: 242627255. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Witrynę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można odwiedzić pod adresem szkolatechnik.eu. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się w rejestrze pod numerem 61036806700070. Instytucja rejestrująca] dla Technikum Zaoczne Spółki "technik" to miasto na prawach powiatu.

Uczeń szkoły średniej o profilu technicznym musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 2891 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół średnich o profilu technicznym (144,55 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 179,98 (60832 wychowanków na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język angielski pisemny podstawowy 7 41,90 % -
język polski pisemny podstawowy 2 38,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 7 53,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język angielski pisemny podstawowy 41,90 % 37 (z 44) 37 (z 44) 37 (z 44) 703 (z 767)
język polski pisemny podstawowy 38,50 % 40 (z 44) 40 (z 44) 40 (z 44) 677 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 53,70 % 16 (z 44) 16 (z 44) 16 (z 44) 408 (z 784)

Mapa