Technikum Nr 5


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 5

Adres Technikum Nr 5

Prezyd. I. Mościckiego 4
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-400
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 5

243660380
Regon 61137437700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 5 mieści się w miejscowości Płock pod adresem Prezyd. I. Mościckiego 4. Nr tel. do szkoły to 243660380. Fax: 243660381. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 61137437700000.

Uczeń technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy uczących się w placówce to 381, z czego 67 stanowiły kursantki, a 314 to słuchacze. Powiat płock ma zarejestrowane 20 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 2891 uczniów w powiecie przypada 20 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (144,55 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 179,98 (60832 słuchaczy na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 79 41,50 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 42,00 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 7 50,00 % -
język polski pisemny podstawowy 79 50,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 71 51,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 41,50 % 19 (z 44) 19 (z 44) 19 (z 44) 465 (z 784)
język niemiecki pisemny podstawowy 42,00 % 12 (z 19) 11 (z 19) 11 (z 19) 247 (z 368)
język rosyjski pisemny podstawowy 50,00 % 7 (z 13) 7 (z 13) 7 (z 13) 249 (z 395)
język polski pisemny podstawowy 50,50 % 19 (z 44) 18 (z 44) 19 (z 44) 318 (z 778)
język angielski pisemny podstawowy 51,70 % 26 (z 44) 26 (z 44) 26 (z 44) 505 (z 767)

Mapa