Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Patron Orląt Lwowskich

Adres Gimnazjum Nr 2

Jakubowskiego 10
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

243662205
Regon 61105150400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 znajduje się w miejscowości Płock pod adresem Jakubowskiego 10. Numer tel. do szkoły to 243662205. Nr fax: 243662205. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gim2plock.edu.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 61105150400000.

Nauka w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 165, z czego 71 stanowiły dziewczynki, a 94 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 44 nauczycieli, z czego 23 na pełen etat oraz 21 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,27 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,1. Powiat płock ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3812 uczniów w powiecie przypada 19 innych jednostek gimnazjalnych (200,63 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Płock: 51
  • w gminie Płock: 51
  • powiat Płock: 51
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-10.76-1.29-1.29
2006-9.61-0.47-0.47
2007-12.32-2.14-2.14
2008-13.65-2.31-2.31
2009-14.27-2.28-2.28
2010-10.53-1.05-1.05
2011-17.69-0.31-0.31
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-11.01-2.32-2.32
2006-8.67-0.36-0.36
2007-11.16-2.44-2.44
2008-13.23-1.19-1.19
2009-12.84-1.59-1.59
2010-16.29-1.97-1.97
2011-16.87-0.67-0.67

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa