Gimnazjum Nr 10


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 10

Adres Gimnazjum Nr 10

Fryderyka Chopina 62
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 10

243640680
Regon 61136976100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 10 mieści się w miejscowości Płock pod adresem Fryderyka Chopina 62. Nr tel. do gimnazjum to 243640680. Nr faksu: 243640681. Gimnazjum znajduje się na terenie gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem zs2.plock.org.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 61136976100000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 117, z czego 55 to uczennice, a 62 stanowili gimnazjaliści. Powiat płock ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3812 uczniów w powiecie przypada 19 innych jednostek gimnazjalnych (200,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.43-1.29-1.29
20062.17-0.47-0.47
20070.61-2.14-2.14
20083.08-2.31-2.31
20097.69-2.28-2.28
20102.9-1.05-1.05
20111.96-0.31-0.31
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.55-2.32-2.32
20060.77-0.36-0.36
20072.23-2.44-2.44
20085.75-1.19-1.19
20097.43-1.59-1.59
20107.77-1.97-1.97
20113.2-0.67-0.67

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum