Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych

Kilińskiego 4
Miejscowość Płock
Kod pocztowy 09-402
Gmina miasto Płock
Powiat Płock
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Dla Dorosłych

243647850
Regon 61140207900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Płock pod adresem Kilińskiego 4. Numer telefonu do gimnazjum to 243647850. Faks: 243647851. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Płock, powiat Płock , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 61140207900000.

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczących się w placówce była równa 115, z czego 36 to gimnazjalistki, a 79 stanowili gimnazjaliści. Powiat płock ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 3812 uczniów w powiecie przypada 19 innych placówek gimnazjalnych (200,63 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.34-1.29-1.29
20065.75-0.47-0.47
20075.82-2.14-2.14
20082.84-2.31-2.31
200910.39-2.28-2.28
20109.24-1.05-1.05
20116.67-0.31-0.31
Rok Szkoła Gmina Powiat
20058.17-2.32-2.32
20063.59-0.36-0.36
20074.29-2.44-2.44
20087.03-1.19-1.19
200913.28-1.59-1.59
20103.23-1.97-1.97
201110.32-0.67-0.67

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum